Övrigt smått & gott

(Sidan är under uppbyggnad)
 

 

Det var en hel del annat som var
nödvändigt att åtgärda eller fixa.

 

 

Elskåpet flyttades och byttes ut mot ett nytt,
med jordfelsbrytare och "snabbsäkringar".

Alla elkablar byttes i hela huset, och inkommande elkabel från stolpen flyttades.

"Bilder kommer"

Vindsluckan fick flyttas, då den gamla
satt i det blivande badrummet.


 

 

På "kattvindarna" öste jag bort allt spån som
låg där. Spikade upp nytt innetak och la in
golv hela vägen. Jag drog även in belysning.

"Bilder kommer"

Alla innedörrar fick slipas och spacklas &
sen
målas om. Samt byta lås och handtag.
 

 

Ett avancerat larm har monterades i hela huset, och givetvis även i garaget.

Så om man skulle "hälsa på" när vi inte är hemma så blir man bla fotograferad, samt
får sig ett par rejäla överraskningar.

Mer än så vill jag inte avslöja!!
Håll andan och spring ut !!

 

Alla vattenledningar byttes i hela huset.

Att det kom vatten igenom de gamla
igenrostade järnrören är ett under.

Även alla avloppsrör har bytts till plast
istället för de gamla gjutjärnsrören.

 

Till startsidan